Pristatymas-Paroda Vilniaus Rotušėje

2009-09-19

2009 m. rugsėjo 22 d., 18:00 val., 
Vilniaus Rotušėje (Didžioji g. 31), Didžiojoje salėje vyks:

Rašytojo JONO UŽURKOS, 
sporto žurnalisto RIMGAUDO TIRILIO,
dailininkų LINOS KALINAUSKAITĖS,
JUOZO KALINAUSKO,
kūrybinio projekto

„L i e t u v o s  i s t o r i j a 
l i t e r a t ū r o j e, d a i l ė j e, ž u r n a l i s t i k o j e“,
bei naujausių kūrinių,
PRISTATYMAS - PARODA.


Pristatymo dalyviai: 

Jonas Užurka, rašytojas, kūrybinio projekto
„Lietuvos istorija romanuose“ autorius;
Rimgaudas Tirilis, sporto žurnalistas, projekto
“Lietuvos didžiavyriai sporto istorijoje“ autorius;
Juozas Kalinauskas, Lina Kalinauskaitė, dailininkai, projekto
„Lietuvos istorija tapyboje ir mažojoje plastikoje“ autoriai;
Saulius Petrulis, Raminta Baubkutė, leidykla „Eugrimas“;
Algimantas Liekis, dr., istorikas;
Rimantas Dichavičius, fotomenininkas;
Antanas Vaupšas, sporto žurnalistas;
Alfredas Guščius – literatūros kritikas, renginio vedėjas.


Pristatymą pagyvins:

Danielius Sadauskas, solistas;
Vida Palubinskienė, kanklininkė;
Justinas Bruzga, akompaniatorius - pianistas;
Ansamblis „Banchetto Musicale“, vadovė - Jūratė Mikiškaitė - Vičienė;
Ansamblis „Thundertales“, vadovas - Laurynas Baškys;
Riterių klubas „Antikos karys“, vadovai - Jurijus Pivoriūnas, Jurijus Bykovas.