„Vilniui – 670 metų“, aversas, reversas, galvanoplastika, ø 18 cm, 1993 m.