„Architektas Gintautas Pamerneckis“, portretas, aversas, sidabruotas varis, galvanoplastika, ø 21 mm, 2010 m.