„Arūnui Tarabildai atminti“

Aversas, sidabruotas varis, galvanoplastika, 25x35 cm, 1997 m.