„Medalis Krikščioniškajam Pasauliui“

Aaversas, reversas, žalvaris, sidabras Ag925, ø 51 mm, Lietuvos monetų kalykla. 
2001 m.

         Averse: Kūdykėlis Jėzus ir Švenčiausioji Mergelė Marija. Užrašas lotynų kalba. Vertimas: "Švenčiausioji Mergelė Marija-Dievo Sūnaus Motina-mūsų užtarėja". Averso paaiškinimas: Marija pavaizduota laiminga, besidžiaugianti savo motinyste, tačiau kartu su liūdesio šešėliu veide, nes žino, kas sūnaus laukia ateityje. Kūdykėlis Jėzus laiko Žemės rutulį, o dešine ranka laimina žmoniją. 
       Reverse: Užrašas lotynų kalba. Vertimas: "Visa garbė tebūna Dievui Tėvui, visa garbe Tau, amžinasis Sūnau, kurį drauge su Šventąja Dvasia mes garbiname per amžių amžius ir visada" (iš šv. Ambrozijaus himno). 
Reverso paaiškinimas: Reverse vaizduojamas momentas, kai prie kryžiaus lieka tik Marija su apaštalu Jonu. Kristus ištaria paskutinius žodžius, kreipdamasis į Mariją: "Moterie, štai tavo sūnus!" Paskui sako mokiniui: "Štai tavo motina!" (Jn 19,26-27). "Atlikta!" (Jn 19,30). Reverso kompozicija: Kristaus figūra su kryžiumi ir angelai medalio centre simbolizuoja kosmosą. Angelai, laikantys apskritimą su jame pavaizduotom Marijos ir apaštalo Jono figūrom, simbolizuoja Žemę ir kartu pabrėžia šių dviejų figūrų svarbą. Reverse paminėtas Dievas Tėvas, Dievo Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia nusako krikščionybės esmę.