Dailininko misija:

"Pastaruoju metu šiuolaikinio meno pasaulyje, taip pat istorijos vertinime, dominuoja sumaištis. Istoriniai faktai klastojami, menkinami mažesnių tautų pasiekimai. Eksploatuojamos menkavertės temos, einama pigiu efektų keliu. Todėl jaučiu pareigą pagrindinį laiką skirti mūsų garbingos istorijos įamžinimui vizualiniame mene.

Savo kūriniuose siekiu monumentalumo, formos sprendime – harmonijos, ritmo ir muzikalumo."